I de almindelige bemærkninger til persondataloven er det herudover bl.a. anført, at persondataloven medfører en styrkelse af den registreredes retsstilling bl.a. med regler om, at den registrerede skal have en mere vidtgående indsigtsret end efter den tidligere lovgivning, idet der skal gives den registrerede meddelelse om behandlingens formål, om kategorierne af modtagere af oplysningerne og tilgængelig information om, hvorfra disse oplysninger stammer. I den forbindelse fremgår det tillige, at der med bl.a. denne regel skabes større åbenhed omkring behandlingen af oplysninger.